NỘI DUNG PHẢN HỒI VỀ TIN ĐĂNG

  Bất động sản đã bán
  Nội dung bất động sản đăng không đúng sự thật
  Không thể liên lạc được với người đăng bất động sản
  Tài khoản người đăng thuộc dạng lừa dối khách hàng
  Lý do khác