DỰ ÁN NHÀ PHỐ LIỀN KỀ VAN GOGH, HIỆP THÀNH, Q12, SỔ HỒNG RIÊNG (ĐÃ HOÀN CÔNG) HOTLINE: 0961.869.588